ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΑΣ 

ΤΟ ΠΛΟΙΟΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ

Κάθε χρόνο Η Εl Greco αντικαθιστά περίπου στους 300 τόνους ναυπηγικού χάλυβα

Είμαστε υπερήφανοι που ολοκληρώνουμε ετησίως πάνω από 2.000 διαφορετικές ελασματουργικές επισκευές και κατασκευές σε όλων των ειδών τα μέταλλα, κάνωντας τα πλοία πιο υγιειή.

Με πιστοποιήσεις συγκολλήσεων IACS και ποιότητας ISO, αναλαμβάνουμε όλων των ειδών μεταλλικές κατασκευές και επισκευές πλοίων, οπουδήποτε στον κόσμο, με έμφαση στο τρίπτυχο "ασφάλεια, ταχύτητα, ποιότητα".


ΜΕΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ

Η ομάδα μας έχει πολυετή εμπειρία σε οποιαδήποτε έκτακτη ελασματουργική ανάγκη στην οποία μπορεί το πλοίο να περιέλθει: από αποκατάσταση αβαριών, ζημιών πυρκαιάς, επείγον ελασματουργικών φθορών κλπ. 

Είμαστε διαθέσιμοι επί του πεδίου 24/7 για τις σύγχρονες ανάγκες των στόλων.ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει όλων των ειδών μεταλλικές κατασκευές σε όλα τα μέταλλα: από χάλυβα, ανοξείδωτα και αλουμίνιο


DRY DOCK METALWORK REPAIRS

ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΙ

We perform more than 30 dry dock repairs per year in Greek shipyards for all vessel types and sizes.

The dry dock maintenance services include: